【<font color='red'>042期</font>:五行中特-记得收藏本论坛】 
公告:如果需要提前看料请加站长QQ:871237333
05kj.com
永信贵宾会

042期:五行中特-记得收藏本论坛】

期数 方案名称 推荐方案 开奖结果 推荐状态
139期 五行中特 木.水.火 木肖19兔
140期 五行中特 土.水.金 金肖49鸡
141期 五行中特 金.土.木 木码46鼠
142期 五行中特 金.水.木 木码29蛇
143期 五行中特 金.火.木 金码18龙
144期 五行中特 土.水.金 金码30龙
149期 五行中特 金.火.土 金码03羊
150期 五行中特 水.火.土 土码11猪
151期 五行中特
金.木.土 土肖12狗

152期
五行中特
木.水.火
水肖11猪

153期
五行中特
金.木.土 金肖37鸡


002期
五行中特
木.水.火
水肖23猪

003期
五行中特
土.金.木
木肖19兔

005期
五行中特
金.水.木
木肖08虎

006期
五行中特
木.水.火
木肖44虎

008期
五行中特
金.水.火
火肖40马

010期
五行中特
金.火.土
土肖39羊

012期
五行中特
金.水.木
木肖32虎

013期
五行中特
水.火.土
水肖34鼠

015期
五行中特
金.木.土
土肖12狗

017期
五行中特
木.水.金
金肖02鸡

018期
五行中特
金.木.火
火肖05马

019期
五行中特
木.水.火
火肖05马
020期
五行中特
金.水.土
土肖16羊

021期
五行中特
水.火.土
土肖01狗

022期
五行中特
木.火.土
木肖21虎

023期
五行中特
金.木.火
木肖20兔

024期
五行中特
金.水.土
土肖07龙

026期
五行中特
金.木.火
木肖33虎

027期
五行中特
水.木.火
金肖02鸡

028期
五行中特
水.木.火
火肖30蛇

030期
五行中特
金.水.火
水肖36猪

032期
五行中特
木.水.土
土肖43龙

033期
五行中特
木.水.金
木肖21虎

034期
五行中特
木.水.金
水肖36猪

036期
五行中特
木.土.金
金肖03猴

038期
五行中特
水.火.土
火肖18蛇

040期
五行中特
金.水.火
水肖24猪

042期
五行中特 木.水.金


五行号码对照表 五行生肖对照表
金:03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 金:猴 鸡
木:07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 木:虎 兔
水:05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 水:鼠 猪
火:01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 火:蛇 马
土:11 12 19 20 27 28 41 42 49 土:牛 龙 羊 狗
注:资料信息仅供参考,按此投注风险自负!

05kj.com